17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

20.Hikmet

20.Hikmet


Muhabbetin kadehini içen divaneler
Kıyamet günü ağzından ateş saçar dostlar.
Kudret ile yaratılmış yedi cehennem
Aşıkların nârasından kaçar dostlar.

Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah’ına:
Tâkatım yok âşıkların bir âhına.
Kaçıp varayım Hakk Teâlâ penahına;
Aşıkları yaşı ile söner dostlar.

Aşıkları aşk dükkânını varsa kurup,
Yaşını saçıp, göğsünü açıp, yüzünü sürüp,
İnşaallah, cehennem kaçacak ondan korkup
Yedi sema tâkat eylemeyip göçer dostlar.

Rahman Rabb’im sâki olup mey içirse,
Çoluk-çocuk, ev-barktan tam geçirse
Vücudumdan şeytanı Hakk kaçırsa,
Cürüm ve isyan düğümlerini açar dostlar.

Aşk kapısını Hakk yüzüne açık eylese
Hâs aşkını gönül içine yerleşik eylese
Lutf eylese, iki âlemde sultan eylese,
Aşıkları Hakk’â doğru uçar dostlar

Sübhan Rabb’im bir katre mey eylese armağan
Sır zikrini diye diye eylesem tamam,
Hûri-gılman bütün melekler ona köle
Cennet içinde ipek giysiler biçer dostlar.

Allah diyerek kabirden kalksa, alem yanar
Seçkin kulum deyip Rahman Rabb’im, yalnız sever;
Yaş yerine kanını döküp yüzünü boyar,
Hamdını söylese lanetli şeytan kaçar dostlar.

Ben demedim, Allah kendi vaad eyledi
Yolsuz idim, lutf eyleyerek yola koydu
Garip olup feryad eyledim, elimi aldı
Öyle aşık şevk şarabını içer dostlar.

Kul Hoca Ahmed, aşksızların işi kötü
Sabaha varsa, Hakk göstermez ona cemal
Arş ve Kürsű, Levh ve Kalem hepsi bizar;
Aşksızlara cehennem kapısını açar dostlar.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.