22 Nisan 2024

Divân-ı Hikmet / T. Diyanet Vakfı Yay. / 11. Baskı / 2022

Yesevî Hikmetlerini Okurken İlk defa 1993 yılında 144 hikmet içeren bir baskı ile okura ulaşan eser, son baskısı ile 256 hikmetlik bir Yesevî külliyatı halini almıştır. Hikmetlerin sayısındaki artış, ilk baskıdan bugüne kadar geçen sürede yeni elyazmalarının bulunması ve öncekilerden farklı yeni hikmetlerin yayınlanması ile ortaya çıkmıştır. Özbekistan’dan Türkmenistan’a, İran’dan Fransa’ya dünyanın değişik ülkelerindeki elyazmaları […]


Yesevî Hikmetlerini Okurken

İlk defa 1993 yılında 144 hikmet içeren bir baskı ile okura ulaşan eser, son baskısı ile 256 hikmetlik bir Yesevî külliyatı halini almıştır. Hikmetlerin sayısındaki artış, ilk baskıdan bugüne kadar geçen sürede yeni elyazmalarının bulunması ve öncekilerden farklı yeni hikmetlerin yayınlanması ile ortaya çıkmıştır. Özbekistan’dan Türkmenistan’a, İran’dan Fransa’ya dünyanın değişik ülkelerindeki elyazmaları ve matbu metinleri inceleyerek oluşturduğum metin, yeryüzünde bugüne kadar yayınlanmış en kapsamlı Divân-ı Hikmet yayınıdır.

Dünyanın Türkçe konuşan insanlarının ortak manevî atası Ahmed Yesevî, bu eserdeki hikmetleri ile dünya Türklüğünün manevî yol göstericisi olmaya devam etmektedir. Hikmetleri anlamak, dünya Türklerinin, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî’nin görkemli dergâhının kubbesi altında kucaklaşmalarını sağlayacaktır. O kubbe, Orhun’dan Tuna’ya kadar uzanan bütün Türk yurtlarını içine alacak büyüklüktedir.

Dr. Hayati Bice

Divân-ı Hikmet / 256 Hikmet / TDV Yayını

Kitabı Edinmek İçin:
https://www.kitapyurdu.com/kitap/divani-hikmet-hoca-ahmet-yesevi-samuaciltli/9231.html

Paylaş: