17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

19.Hikmet

19.Hikmet


Kudret ile Hakk’dan size ferman oldu
Dipsiz deniz içerisine yalnız düştüm dostlar
O denize Kadir Rabbim ferman eyledi
Elhamdülillah sağ-selamet çıktım dostlar

Yaşım yedi, ömrüm gitti, göğe uçtum
Bağrım taştı, aklım şaştı, yere düştüm
Nefs ve şeytan ile hayli zaman çok vuruştum
Sabr ve rıza makamlarını aştım dostlar

Dokuzumda tam karıştım dokunmadım
On yaşımda sağ yanıma çevrilmedim
Onbirimde öz nefsime bekçi oldum
Fakr ve rıza makamlarından geçtim dostlar

Onikimde bütün ruhlar kelam eyledi
Huriler karşılayıcı gelip bana selam eyledi
Sır şerbetini saki olup bana sundu
Onu alıb edeb ile içtim dostlar

Onüçümde dalgıç olup deryaya battım
Marifetin cevherini sırdan derdim
Mumunu görüp pervane gibi kendimi vurdum
Şuursuz olup aklım gitti şaştım dostlar

Ondördümde toprak gibi hor görüldüm
“Hű-Hű” diye başım bile geceleri dondum
Bin altınlık değerini bire sattım
Ondan sonra kanat çırpıp uçtum dostlar.

Onbeşimde dergahına yanıp geldim
Günah ile her ne iş eyledim hata eyledim
Tevbe eyleyip Hakk’a boyun sunup geldim
Tevbe eyleyip günahlardan kaçtım dostlar

Cebrail vahiy getirdi Hak Rasûl’e
Ayet geldi zikr edesin diye parça ve bütüne
Hızır Babam koydu beni işte bu yola
Ondan sonra derya olup taştım dostlar

Şeriatın bostanında cevlan eyledim
Tarikatın gülzarında seyran eyledim
Hakikatten kanat tutup göklerde uçtum
Marifetin eşiğini açtım dostlar

“Elest’ şarabını Pir-i kamil doyasıya verdi
İçiverdim mikdarım kadar koyaverdi
Kul Hoca Ahmed içim dışım yanıverdi
Taliplere inci-cevher saçtım dostlar

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.