20 Mayıs 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

98.Hikmet

98.Hikmet


Yol üstünde oturup yolu soran dervişler;
Ahiretten haber duyup yola giren dervişler

Asâları elinde, himmet kuşağı belinde,
Rabb’im yadı dilinde, Allah diyen dervişler.

Hırkaları solgun cüppe, gönlünde yüz bin gerçek
Biliniz, iki cihanı göze iliştirmez dervişler.

Derviş Hakk’ın nazar eylediği, zikridir gül bahçesi,
Hakk’ın yâdı sırları, tam edepli dervişler.

Günahım çok yol vermez, dostlar dermanını bulmaz,
Gözde yaşını kurutmaz yaşı akan dervişler.

Sırrı ile söylerler, dile hikmet dizerler,
Aşk ile can gezerler rengi sarı dervişler.

İt nefsini öldürür, kızıl yüzünü soldurur,
Hoca Ahmed kuldur, satıp yesin dervişler.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.