17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

78.Hikmet

78.Hikmet


Gelin dostlar Allah zikrini daima söyleyin
Allah zikri gönül ülkesini açar dostlar
Estağfirullah ve istağfarı dinmeden söyleyin
Lanetli şeytan beden ülkesinden kaçar dostlar

Lanetli şeytan size düşman, hazır olun
Gece Allah gündüz Allah deyip ölün
Dar kabre gireceğiniz vakit nura dolun
Melekekler Allah nurunu saçar dostlar

Allah nuru kabir içini aydın kılınca
Melekler karşısında ravzen koyunca
Mümin kul görüp onu hayran kalınca
Bu alemin ışığından geçer dostlar

Bütün ruhlar toplanıp gelince mübareğe
Yardımcılar meşgul olunca tebareğe
Dua kılıb yandıktan sonra kalır tek başına
Cümle ruhlar sevinip bir bir kucaklar dostlar

Yedi adım attıktan sonra Münker-Nekir
Heybet ile girip gelince kılıp kahır
Ki gözü ateş gibi yanıp bakıp durur
Nurunu görüp saygı gösterip kucaklar dostlar

Münker-Nekir sormadan çıkıp feryad edince
Gözyaşını akıtarak süs eyleyince
Hakk yadını söyleyip özünü mecnun edince
Kanatlanıp havaya doğru uçar dostlar

Nida gelince İlahımdan niye ağladın?
Has kulumdan kabir içinde ne dinledin?
Ey edepsiz kulak verip ne anladın
Münker-Nekir sağ ve sola kaçar dostlar?

Yürüse dursa, yatsa kalksa beni hatırlayan
Beraat yazısı ele alan o azadlı kulum
Öyle kulun avıyım o avcım
İşlediği, söylediği günahlardan geçer dostlar

Günahlarını Hakk bağışlayıp nazar kılınca
Sağında-solunda yatanları şükreder olunca
Ondan sonra bütün ruhlar hazır olunca
Kabristan’a Hakk rahmetini saçar dostlar

Allah’a hamdolsun iyi geldi biz kurtulduk
Kabir içinde her azabdan uzak olduk
Nice yıllar ölü idik nihayet dirildik
Dua edip Hakk’a elin açar dostlar

Münker-Nekir ağlayıp der Sen bilirsin
Zatın yüce her ne eylesen Sen eylersin
Lütfeylesen yolsuzlara yol verirsin
Secde eyleyip şükreder dilini açar dostlar

La İlahe İllallah’a tutkun olan
Cemal için bu alemde rüsva olan
Dünyayı bırakıp ahirete sevdalanan
Kevser havuzu suyundan içer dostlar

Ezel gününden takdir eylese Hakk cemali
Yüzbin şeytan kast etse yok zevali
Günden güne fazla olunca söz ve hali
Bilge olup Hakk yolların açar dostlar

Muhabbetin meydanında dolaşan
Hakikatin denizinden inci alan
Marifetin nesnesini içe salan
Yürüse dursa inci-cevher saçar dostlar

Aşık odur Hakk’a canını kurban eylese
Zikrini deyip dört döğünerek seherde kalksa
Erenlerden feyz ve fetih çokça olsa
Sultan olup inci-cevher saçar dostlar

Hakk Teala kokusunu alan burada durmaz
İddia eyleyip bilginliğin lafını etmez
Nereye gitse fakir-miskin dükkan kurmaz
Garip olup viraneye göçer dostlar

Kul Hoca Ahmed nefsten büyük bela olmaz
Yer ve gökten lokma versen asla doymaz
Toprak olup yerde yatsan kafir olmaz
Nefsi ölenleri huri ve gılman kucaklar dostlar

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.