17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

76.Hikmet

76.Hikmet


Herkim eylese tarikatın davasını
İlk adımı şeriata koymak gerek
Şeriatın işlerini tamam eyleyip
Ondan sonra bu davayı kılmak gerek

Şeriatsız söz etmezler tarikatta
Tarikatsız söz etmezler hakikatta
İş bu yolların yeri bilinir şeriatta
Hepsini şeriattan sormak gerek

Ondan sonra bir er gerek iradeli
Olmuş olsa o bir erden icazetli
Şeriatte doğru uygun keramedi
Öyle erin eteğinden yapışmak gerek

Kim bilmeden bu yolları Şeyhim dese
Kerametten veliliğe haber verse
Batıldır eğer ruhü’l-emin bile ise
Özünü öyle batıllardan korumak gerek

iradesiz, icazetsiz mürşid olmaz
Tarikatın yollarını asla bilmez
Müptedidir iradeye layık değil
Böylelerinden bucak bucak kaçmak gerek

İradeyi ver icazet ehline
Kaim ol gece-gündüz riyazete
Sayıp onun kulluğunu ibadete
Kulluğunda beli bağlayıp durmak gerek

Ondan sonra mücahede elbisesini giyip
Riyazetin potasında eriyip akıp
Ben-benlikten geçip özünü saf kılıp
İzzet rahatını satıp horlanmayı almak gerek

İşte budur erenlerin yaptıkları
Taliplere bilsin diyerek söyledikleri
Doğrudur bu söz bilesin yoktur yalanları
Can kulağı ile bunu bilmek gerek

Sadakat ile her kim kabul eylese bunu
İtikadı ile olsa gece-gündüz
Zikri ile meşgul olsa uzun geceleri
Erenlerden himmet yarı eylemek gerek

İradesiz bu yola girmediler
İnadesiz yola adım koymadılar
İcazetsiz yarım nefes almadılar
Mürid olan bu sıfatlı olmak gerek

Her kim girse bu yola belini bağlayıp
Kul Hoca Ahmed gerek özünü kul eyleyip
Niyetini Allah’ına dürüst eyleyip
Teveccühü azizlere eylemek gerek

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.