17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

59.Hikmet

59.Hikmet


Eya dostlar yürek bağrım boldı kebab
Vefalı aşık candan geçti olmalı
Aşk ışığı gönül ülkesini eyledi harap
O sebepten aklım-fikrim gitti olmalı

Aşksız kişi insan değildir anlasanız
Muhabbetsizler şeytan kavmi dinleseniz
Aşkdan başka sözü eğer söyleseniz
Elinizden iman-İslam gitti olmalı

Meyhaneye giren aşığın sırrı ortada
Bağrı pişip yaşı akıp eyler figan
Boşuna yürür nerede gitse evi viran
Şüphesiz bilin vahdet meyinden tattı olmalı

Aşk düştü bu başıma hayran oldum
Ev-barkımdan geçip sersem oldum
İki alemi terkedip üryan oldum
Çıkan ahım ne göklere yetti olmalı

Akıllı isen Hakk’ın başka sözler haram
Diri oldukça Pir hizmetini eyle tamam
Allah desen lanetli şeytan sana köle
Allah demezler dinlerini sattı olmalı

Ömrü boşa geçenler zayi eyleyenler aşkı bilmez
Candan geçen divaneyi göze almaz
“Hű” sohbetini kuran yere kaçıp gelmez
Can ve gönlü taştan beter katı olmalı

Allah’ın sevdiği kul daima ağlayıp yürür
Hakk’tan korkup niyazını deyip seherde kalkar
Yahya gibi dinmeyip ağlayıp matem tutar
Bu dünyanı arkaya kaldırıp attı olmalı

Aşıkların işidir söz ve güdaz
Aşıkların ihtiyaçları oruç, namaz
Mahşer günü gözyaşıdır Hakk’a niyaz
Arif aşık derd ve alem çekti olmalı

Aşıkların ağzı güler gönlü ağlar
Allah için gözde yaşı bağrı biryan
Canı zikreder, gönlü şükreder, fikri sevgili
Allah dilerse kıl köprüyü geçti olmalı

Aşıkları halk içinde yanıp ağlar
Zâhiren güler bâtınları yürek dağlar
Ecel kovalayıp ölmek için belini bağlar
Sevgilisine arz-ı halini dedi olmalı

Aşıkları melametden kaçmaz olur
Cahillere bâtın sırrını açmaz olur
Her namerde inci-cevher saçmaz olur
Özü okuyup kan zehir yuttu

Pir-i kamil’in sevdiği aşık hevası yok
Yüz bin türlü ibadet eylese binâsı yok
Ey dostlarım aşk derdinin devâsı yok
Geceleri kalkıp Pir eteğini tuttu olmalı

Pir-i kamilin nazar eylese verir deva
Hay u heves, ben-benlik olur tamam
Ondan sonra lanetli şeytan senden uzak
Dar kabirde iman ile yattı olmalı

Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyler daima
Hakk’dan başka sözler hepsi imiş haram
Razı olsa yerin olur Darü’s-selam
Mağfiretin deryasına battı olmalı

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.