22 Nisan 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

247.Hikmet

247.Hikmet


Gece-gün senin ayrılığında ben hayrân olup,
Şevk ateşine bağrım yanar biryân olup,
Kanlar akar gözlerimden giryân olup,
Ey İlâhım, nasıl seni bulurum ha?

Zâhidler gibi mescid içre namaz kılayım,
Mollalar gibi her yana bakıp, kitap açayım,
Âşıklar gibi sana canım fedâ kılayım,
Yâ İlâhım, nasıl seni bulurum ha?

Kimi görsem, Hızır bilip, elin alayım,
Kulu görsem, kulu olup mâna sorayım,
Her dergâha mürid olup murad dileyim,
Yâ İlâhım, nasıl seni bulurum ha?

Rabia gibi Kâbe varayım yumalanıb,
Batha kumunu gözlerime sürme kılıp,
Evden çıkıp, feryâd vurup, yola girip,
Yâ İlâhım, nasıl seni bulurum ha?

Mezarlardan istiânet dileyip yürüyüp,
Pazârlardan yaşlı ve genç elini tutup,
Misâfir ve mücavirdenl suâl sorup,
Yâ İlâhım, nasıl seni bulurum ha?

Kul Hoca Ahmed’in işidir söz ve güdaz,
Orada yoktur sana lâyık oruç-namaz,
Sermâyesi bu yol içre acz ve niyâz,
Yâ İlâhım, nasıl seni bulurum ha?

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.