22 Nisan 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

240.Hikmet

240.Hikmet


Tevbe edip, gâfil olmayın, mü‘min kullar,
Tevbe üzere varsa, orada izzeti var.
Armağan kılsa Hakk cemâlini mahşer günü,
Cennet içinde yeyip tükenmez nimeti var.

Gerçek gönülde namaz kıl, Hüdâ bilsin,
Nefsi şeytan ben-benliği cüdâ kılsın,
Tevbe edip, gözde yaşın revâ kılsın,
Gözyaşını dökenlere rahmeti var.

Yalancı âşık olup yürüme zinhâr,
Yalan-âşık olanlardan Hüdâ bî-zâr,
Yalancıya ümmet demez Seyyid ebrâr,
Tanla varsa, dar lahidde hasreti var.

“El-kezzâbu lâ ümmeti”, dedi Ahmed,
Can ve gönülde salât söyleyip, ol ümmet,
Yalancıya melekler söyler lânet,
Cehennem içinde sert azap, vahşeti var.

Cehennem üzerine çekilecektir sırat köprüsü,
Sahte âşık olup yürüme orada ayıplı,
Lutfeyleyip Hakk Teâlâ verecek necât,
Lutfetmese, sert azap, vahşeti var.

Çöllerin kumlarından çok günâhı,
Günâhlarını bağışlayacak Hakk ilahi,
İşte şu gün kâr kılmaz özür dileği,
Korkup kalk, gece-gündüz heybeti var.

Her kim Hakk’ın kulu olsa, Hakk’a yansın,
Tevbe edip, hazretine yakın varsın,
Huri kusur, gılman, vildân hâdim olsun,
Türlü-türlü yemeklerin lezzeti var.

Her kim bu gün tevbe kılmayıp, tanla kalkar,
Olsa yahşi iş ona âfet uzar,
Türlü-türlü meşakkati orada görür,
Tahir olsa, iyi işin âfeti var.

Bel bağlama kötü yola âşık isen,
Rüsvâ olasın buradan kaçıp, orada varsan,
Âsî kılmaz yığdığın malına bakıp görsen,
Kötülerin öz cinsi ile sohbeti var.

Âkil isen, akşam-sabah dinmeden ağla,
Erenlerin yürüdüğü yolunu sorup anla,
Tevekkülü Hakk’a kılıp, belin bağla,
Yola giren erenlerin gayreti var.

Âşık olsan, Bâyezîd gibi safâ ol,
Pîr eşiğine yaslanarak edâ ol.
İbrâhim gibi tahttan geçip, gedâ ol,
Nasib kılsa, kulların devleti var.

Fâsık, fâcir hevâ kılıp, yeri basmaz,
Benlik ile iyileri göze iliştirmez,
Nasihati kılsan, ona kulak koymaz,
Fâsık olsa, Hakk’ın ona lâneti var.

Hakk emrine boyun sunmayıp dâvâ kılınca,
Mürşidim diye halklarara dükkân kurunca,
Dünyâ içre hevâ kılıp, göğsünü açınca,
Cehennem içinde yılan, çiyan acısı var.

Fakîr olup, miskinliği âdet kılan,
Gecelerde kâim olup tâat kılan,
Kulu görse, kulu olup hizmet kılan,
Tanla varsa, cennet içre işreti var.

Kul Hoca Ahmed, bu hikmeti kime söyledin,
Âşıkım diye, ahaliye okuyup-yaydın,
Tesir kılmaz âlimlere yalan öğüdün,
Hakk önünde tevbelinin devleti var.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.