17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

230.Hikmet

230.Hikmet


Hakk ilâhım hangi kula lutf eylese,
Gece-gündüz gözde yaşı akar olacak.
Muhabbetin kadehini alıp, içse,
Aklı gidip, şuursuz olup yatar olacak.

O âşığı rüsvâ kılan Allah’ın kendisi,
Halk içinde oynayıp-güler, gizli sözü,
Hazan vuran safran gibi kızıl yüzü,
Gerçek derdliler dîdâr arayıp yürür olacak.

Hakk Rasulü Mustafa’nın sünnetleri,
İbrâhim Halilullah milletleri,
Şeriatda münkir olan bid’atleri,
Göze iliştirmez, mübtediden kaçar olacak.

Aşksız âdem hayvan sıfatlı, şaşırmıştır
Başı donup, özünü bilmeyip, sersemlemiştir,
Dünyâ arayıp, gece-gündüz ağlamaklıdır,
Dünyâ için ömrün yele satar olacak.

Ey âşık, derd ve hâlet peydâ eyle,
Mansûr gibi “Enel-Hakk” diye kavga eyle,
Dünyâ koyup, âhiretin sevdâ eyle,
Sevdâ kılan Hakk dîdârını görür olacak.

Ey dostlar, gece-gündüz zikrini söyleyin,
Seherlerde dört darbe vurup, derdini çekin,
Garîb olup, virânede gece-gündüz yatın,
Derdli âdem hazân benzeri solur olacak.

Rüsvâ olup, özün arayıp yürüyen âşık,
Cefâ çekip, aşk yoluna giren sâdık,
Ondan sonra dergâhına olur lâyık,
Vahşi benzeri âdemlerden kaçar olacak.

Yâ ilâhi, refik olup, sal yoluna,
Muhabbetin şevkin ver can ve gönüle,
Dîdârını armağan eyle cümle kula,
Garîb olup, viraneye göçer olacak.

Hızır atanın sohbetinde dâima olan,
Gavslar gavsı, kırkları hâzır gören,
Şarâb içip, çılgın olup, feryad eyleyen,
Öyle âşık kanat çırpıp uçar olacak.

Sır şarâbını içen âşık ruhu sözler,
Bilmeyenler taşlar atıp, ona güler,
Teşne olup, harıp-tâlib yürür yollar,
Çılgın olup, gözden yaşını saçar olacak.

Kul Hoca Ahmed, derd ve hâlet peydâ eyle,
Âhiretin mahşerinde kavga eyle,
Marifetin bostanında, deli ol,
Aşk kapısını Mevlâm ona açar olacak.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.