20 Mayıs 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

193.Hikmet

193.Hikmet


Ey şeyh ey, taliblere yolu göster,
Şeriatın beyanınını kılmaz mısın?
Tarikatta kılavuzsuz yola girse,
Hakikatin yolların söylemez misin?

Şeyhim diye ulu tuttun özünü daim,
Gönlün kibir ve benlik ile, dilin sâim.
Nefsin için uzun geceler durup kâim,
Okuyup Kur’an hiç özüne gelmez misin?

Şeyhim diye zalimlere hizmet kıldın,
Göz yumarak değerli eyleyip izzet kıldın.
Nimet verse canın ile hürmet kıldın,
Cahil olup zalim sıfat olmaz mısın?

Kur’an anlamını doğru bilmedin heva ile,
Taat kıldın halk içinde riya ile,
Pas basan gönül yoktur ziya ile,
Mana okuyup riya kemerin salmaz mısın?

Fakir olup melameti taşa kılan,
Dünya bırakır ahireti değerli kılan.
Kalb eyvanını halvet kılıp sığınak kılan,
Öyle erin hizmetinde olmaz mısın?

Kul Hoca Ahmed, kime söyledin işbu sözü,
İyi bilirsin, hiç bilmezsin doğru yolu.
Bilir yakın yol bilici kılavuzu,
Ayak tozunu kara yüze sürmez misin?

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.