18 Temmuz 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

173.Hikmet

173.Hikmet


Gelin, dostlar, pir hizmetini beyan eyleyim,
İşitib, okuyun, hizmet kılın, dostlarım ey.
Horlanma-üzüntü, meşakkati âyân eyleyim,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Vursa-çekiştirse pir eteğini sağlam tut,
Ey talib hizmet içre kanlar yut.
Can ver dese ihlas ile candan geç,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Talib olsan, yol üstünde ol toprak,
Güz vakti ağaçlardan düşen yaprak.
Aşık olsan, didarına ol müştak,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Gerçek talibe pirden değer günde sancı,
Zahir sancı batın içre baldan tatlı.
Cezbe hali ikram eder aşkı mutlaka,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

İnleme pirden değse her dem cefa,
Didar taleb iki alem sormaz vefa.
Mahşer günü gönüllerini kılar sefa,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir-i kamil mükemmili tanıyayım desen,
Ciğer kanı ye, eğer talib olsan.
”Gazi” derler bu makamda ölüp varsan,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir-i kamil mükemmilin farkı olur,
Pir-i kamil hulklar ile elini alır.
Mükemmel pir batın içre yola salır,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir emrini tutmayanı vallah gördüm,
Cehennem içre “nasılsın” deyip halini sordum.
Melaikler vura verdi, ben hem vurdum,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Bu alemde iyilerden kaçıp geçtim,
Hakk’tan geçip şeytan sözünü muhkem tuttum.
Ey na-insaf, dünya için kanlar yuttum…
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir hizmetini kılan kişi nuru aydın,
Didarına Allah özü vaad eyleyen.
Şüphe getirip, yalandan talib yolda kalan,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir hizmetini kılanların boynu eğik,
Hizmet kılan taliblerden kaçar tamu.
Pir tarifini hiç tükenmez, söylesem kamu,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir hizmetini kılan kişi eli uzun,
O sebebden dünya ile daima arası bozuk.
Kanlı gözyaşı, rengi sarı, Hakk’a niyâz,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Hizmet kılan yeter ahir Hudasına,
Pir-i muğan şefaatçi oldu günahına.
Pir yetiştirir Hak teala yardımına,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir hizmeti, ey talibler, kolay değil,
Talibleri pir önünde sinek misali.
Edeb saklayıp, pir önünde taam yemez,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pirin lütfu Hakk’ın lütfu tarikatte,
Hak inâmı pire yeter hakikatte.
Hadi olup yola salan marifette,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pir hizmeti, Hak hizmeti edeb kılın,
Seher vaktinde nazar kılar, agâh olun.
Ey talibler, uyanık olup yola girin,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Hizmet kılan talibleri Hakk’a yakın,
Kimi görse mütevazı, sözü hazin.
İnşaallah, öyle talib Hakk’a yakın,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pirin gassal, mürid ölü; konuşamaz,
Gönül veren pirden özge gözleyemez.
Hakk’ı bulan Hakk’dan özge arayamaz,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Pirsizlerin beyanını söyleyeyim size,
Mahşer günü yüzünün rengi olur özge.
Talib olsan, kulak verin güzel söze,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Zari kılıp kime varsa, elini almaz,
Hidayette feryad eylese, yola salmaz.
Öyle kulda iman-islam dini olmaz,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Hadi’yim deyip lanetli şeytan yola başlar,
İt suratlı olup onu ısırıp dişler.
Heybet kılıb, cehennem içre götürüp dışlar,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Cehennem içre vahlar olsun, nedâmet ey,
Feryad eyleyin, nasıl olur kıyamet ey.
Hakk’a kulluk kılmadım deyip Nedâmet ey,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Ciğer kanı yutup söyledim size hikmet,
Dua kılayım, sizlere hem kılar rahmet.
Gayret eyleyip, Hak yönüne bağlayın himmet,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Kul Hoca Ahmed, sadık olup pire var,
Eteğine yüzün sürüp, pay al.
El-ayak kâim eyleyip hazır dur,
İşitip, okuyup, hizmet eyleyin, dostlarım ey.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.