22 Nisan 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

169.Hikmet

169.Hikmet


Aşıkları kal’i okuyup hale girse,
Hal denizine batsa, suya batık olur, dostlar.
Söz ile hal bir gemidir, bunu bilse,
Sözsüz, halsiz o deryadan geçmez, dostlar.

Bu hal yolu nazik yoldur, tehlikesi var,
Alim, sözsüz adım atsa, ukbalar var.
Piri kamil mükemmilsiz geçmek hayal,
Söz ilmini bilen emin geçer, dostlar.

İşbu yolda rehbersizler sayısızdır,
Lanetli Şeytan keşf gösterip çok azdırır.
İlimsiz adem bu nisbete mağrurdur,
Onun için ara yolda kalır, dostlar.

Kulluk odur Kur’an okuyup amel kılsa,
Sözü okuyup, hali özge bağlı kılsa,
Pir-i kamil mükemmile hizmet kılsa,
İki dünya çerağı deyip söyleyin, dostlar.

İlimsiz adem şeyhlik kılsa, revaç bulmaz,
Nazik yoldur, ilimsiz asla bilse olmaz.
Ey dostlarım, şeyh olmak kolay değil,
Rehber diye şer’i yolda yürün, dostlar.

Pir-i kamil her talibe vermez irşad,
Talib olsa gece uykusunu kılsa berbat.
Çok yarışda geçip gelmez her yahşi at,
Riyazeti katı çeken geçer, dostlar.

Cümle talib ibadete aciz kalır,
Teheccüdün vakti ile doğrulmaz,
Gece yarısından kalkıp virdin yapmaz,
Pir-i kamil ona ruhsat vermez, dostlar.

Allah demek bendelerin inayeti,
Talebinde yürümek bende Hak rahmeti,
“Fezküruni ezkürküm” Hak ayeti,
Dem ganimet, Allah zikrin söyleyin, dostlar.

Erkek ve kadına, oğul-kıza ilim farz dedi,
“Taleb ül-ilmi farizatun” deyip Rasul söyledi,
“Ma yecüzu bihis-salat” ilim zaruri,
Diri varsınız, ta ölüne dek okuyun, dostlar.

Molla olup, mâna okuyup, kitab dese,
Yolu bulup, yaman yoldan rasta dönse,
Pir eteğini muhkem tutup hizmet etse,
Taatlı kul olsa hüsrana uğramaz, dostlar.

İşbu yola riyazetli talib gerek,
Nefs-hevayı koyup taat kılmak gerek,
Cefa çekip pir nisbetin tutmak gerek,
Riyazetsiz Hakk’a vasıl olmaz, dostlar.

İlimsiz şeyhlik davasını kılmak olmaz,
Asa olmadan karanlıkta yürümek olmaz,
Görmez olsa, çukur yeri görmek olmaz,
Kuyu içre düşen emin kalmaz, dostlar.

Pir-i mürşid kılsa her an emr-i maruf,
Mürüvvetli, tatlı sözlü, yahşi huylu,
Gece-gündüz riyazeti çekse o hoş,
Öyle pirin hizmetinde yürüyün, dostlar.

Hakk’a aşık olup dedi Kul Hoca Ahmed,
Allah kefil derdimize, eyle ibadet,
Söz ve hali candan çekip eyle riyazet,
Taatlı kul cemalini görür, dostlar.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.