17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

137.Hikmet

137.Hikmet


Sübhan Rabb’im kuluna lutf eylese,
İçi aydınlanıp, dışı yanıp biryan olur.
Pir eteğini tutarak âşık yola girse,
Hakk’ı izleyip iki gözü giryan olur.

Candan geçmeden aşk sırrını bilse olmaz;
Maldan geçmeden ben-benliği koysa olmaz;
Utangaç olmadan yalnız kendini sevse olmaz;
Öyle âşık halk gözünden gizli olur.

Canını incitip zakkum çiğneyip aşık ol
Yaşını döküp gözünü sulayıp sadık ol
Ondan sonra dergahına layık ol
Canını versen rahmet eylese canan olur

Saçı-başı dağınık divane mi Hakk’ı bulan;
Hakk kılıcını ele alıp nefsi kovalayan,
Nereye varsa, gözü yumup sırrı bulan;
Öyle sırrı bulan kişi yiğit olur.

Aşk yolunda gece gündüz ağlayanlar,
Candan geçip belini sıkı bağlayanlar,
Hizmet eyleyip Hakk sırrınr anlayanlar
Gece uykusunu haram eyleyip ağlar olur.

Vah ne yazık, aşk yolunda canını vermeden,
Dalgıç olup deniz içinden cevher dermeden,
Hakk’tan başka gafletleri uzaklaştırmadan
Sabaha varsa, pişmanlıklar pek çok olur.

Aşık olsan, Bâyezid gibi kendini sat
Vallah-billah dünya haram, kaldırıp at
Kanlar döküp gözlerinden geceleri don
Bir anda şeytan mülkü viran olur.

Tan atana kadar zikrini söyle, canın ile
Dağ ve ovayı bostan eyle, kanın ile
Taştan katı taşa yat, yanın ile
Yoldan çıkan yüz bin gafil yiğit olur.

Taştan katı taşı süzen habersizler,
Ahiret işini geri bırakıp dünyayı arar
Ayet, hadis beyan eylesem, sert konuşur
Dışı insan, içleri şeytan olur.

Zikrini söyle, kanlar aksın gözlerinden
Hikmet söyle, inciler damlasın sözlerinden
Güller bitsin, her bir bastığın izlerinden
Güle baksan, gül açılıp bostan olur.

Seherlerde erken kalkıp kanlar yut
Pir-i kamil eteğini sağlam tut
Hakk’a aşık olmuş olsan, candan geç
Candan geçen gerçek aşıklar üryan olur.

Bu dünyada fakirliği âdet eyleyen
Hakirlik çekip meşakkati rahat bilen,
Kul Hoca Ahmed, iyilere hizmet eyleyen,
Kıyamet günü öyle kişi sultan olur.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.