18 Temmuz 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

128.Hikmet

128.Hikmet


Ey dostlar bu yolların ukbası çok
Geçse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
Yüz bin bela, sıkıntı, afet tehlikesi çok
Duysa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Şeriatsız tarikata geçmek olmaz
Hakikatsız marifete yetmek olmaz
Pirsiz asla şevk şarabını tatmak olmaz
Tadsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Cahillere mana sırrını deyip olmaz
İnci, mücevheri ucuza satmak olmaz
Edhem gibi dünya kaygısını yetmek olmaz
Yetse olmaz Pir hizmetini kılmayınca

Sırsız yüzbin ibadet eyledim yoldan şaştım
Yol göstericisiz yola girip şaşırıp kaldım
Pir-i kamil nazar eyledi nefsden sezdim
Sezse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Vah neyazık duymadan kaldım ömrüm geçti
Nefs-heva ortaya alıp beni yuttu
Allah’a şükürler Pir-i kamil elimden tuttu
Tutsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Vallahi, Tallahi, hayır Billahi sırsız olmaz
Sırsız yüzbin ibadet eylesen makbul olmaz
Ne kadar desem habersizler bunu bilmez
Bilse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Candan geçmeyip, baş oynamadan yola iletmez
İnancın tam olmasa elinden tutmaz
Taliblerden gitse heves, kudret olmaz
Geçse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Ey talip ölmeden önce öledur
İyilerin ayağının tozu oladur
Toprak olup feyz-fetih aladur
Alsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Hakikatın yollarında yüzbin tehlike
Belini bağlayıp yola giren sonunda ulaşır
Sır eşiğine başvuranlar murat bulur
Bulsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Muradına yeteyim desen olasın uykusuz
Çoluk-çocuk, ev-barkından olasın şikayetçi
Sonunda bir gün gösterecektir sana cemal
Görse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Allah de ki canın yanıp ateşler çıksın
“Hû” dediğinde kemiklerin hepsi kırılsın
Bağrın deşip dalağın şişip eriyip aksın
Aksa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Bu yola adım atan candan geçti
Kalb zikrini diye diye göğsünü deşti
Ondan sonra Sevgili bakıp kapı açtı
Açsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Yüzbin dua deyip ağlayım sana Allah
Hırs ve heva, ben-benlikten eyle uzak
Lutfeylesen ben-benliği eyleyim tamam
Eylemek olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Rahman Melik’im rahmetine layık eyle
Berki gibi himmet verip aşık eyle
Ta ölene kadar sıdkım ile sadık eyle
Olsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Kul Hoca Ahmed Allah demeyip ne iş eyleyim
Amelim yok inleyip ağlamayı, ne iş eyleyim
Hakk’tan korkup kan ağlamayıp ne iş eyleyim
Eylese olmaz Pir hizmetini kılmadıkça

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.