22 Nisan 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

124.Hikmet

124.Hikmet


Marifetin minberine binmeyince
Şeriatın işlerini bilse olmaz
Şeriatın işlerini tamam eylemeyince
Tarikatın meydanına girse olmaz

Tarikatda türlü adabı bilmeyince
Nefsi ile muharebe kılmayınca
Aşk yoluna özünü layık etmeyince
Hakikatın sırlarını bilse olmaz

Şeriatta maksat odur yola girmek
Tarikatta maksat odur nefsden geçmek
Hakikatta aziz canı feda eylemek
Candan geçmeden aşk şarabını içse olmaz

Kamil olmadan “şeyhim”diye iddia eden
Kendi yapmadan halk içinde vaaz edip söyleyen
Sözü yalan dünya için amel işleyen
Dünyayı bırakmayınca “Hal” ilmini bilse olmaz

Erenler bu yola adım attı
Mücahede derdi ile amel eyledi
Mükaşefe batın içinde malűm oldu
Böyle olmayınca dergahına yetse olmaz

Ne iştir erim diye iddia eylemek
Seccadeyi halk içinde Tur’a koymak
Kendisi bilmeden bu mânâya nefsini vurmak
Dalgıç olmadan inci-cevherini alsa olmaz

Vahdaniyet gemisinin sırrını bilmeden
Aşk-sırlar sözlerinden haber almadan
Tecrid-tefrid işlerini tamam eylemeden
O tevhidin meyvesinden alsa olmaz

Kul Hoca Ahmed tecrid-tefrid ümid eyle
Mustafa’nın sözlerine amel eyle
Tevbe diyerek geceleri görüp ağlayıp inle
Ağlayıp inlemeden cemalini görse olmaz

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.