17 Haziran 2024

Okumak istediğiniz hikmeti seçebilirsiniz.

111.Hikmet

111.Hikmet


Bu dünyada yaratılan mahluklara
Şimdi bildim, dirilik olmaz imiş.
Bu ölümün şerbetidir acı şarap
Bütün alem içmeyip ondan kalmaz imiş

Yola adım atsan dostlar, azık alıp,
Ecel gelse, azık gelmez, sakal yolup;
Bu dünyanın mallarını hazır eyleyip
Rüşvet versen, “ölüm meleği” almaz imiş.

Kervan eğer göçer olsa, azık alır
Kâr ve zarar olduğunu orada bilir;
Azıksız yola giren yolda kalır
Yükünü yükleyip yola giren kalmaz imiş.

Yükünü yükleyip yola giren yiğit olur;
Kılavuzsuz yola giren şaşkın olur
Yolbaşçısı, yolu gören kervan olur;
Yol görmeden kervan adım atmaz imiş.

Ecel gelse, azık gelmez, sakal yolsan,
Sağa-sola canını parça parça versen,
Dünya için aziz ömrünü tamam eylesen
“Ölüm meleği” gelse fırsat koymaz imiş

Bu dünyada padişahım”deyip göğsünü geren
Hem önüne kürsü koyup hayme vuran
Nice yıllar hayl u haşem, çeri salan,
Ecel gelse biri vefa eylemez imiş.

Nice binlerle çeri yığan hanlar hani,
Bu sözlerin her birisi mâna hazinesi
Vefası yok, vefasızdır dünya, tanı;
Gâfil insan görüp ibret almaz imiş.

Bu dünyada yörük ata biniciler,
Savaş gününde yiğitlik eyleyiciler,
Elmas-çelik kılıç kuşağını kuşanıcılar,
Ecel gelse, beğ ve hanı koymaz imiş.

Bu dünyada tabibim deyip iddia eyleyen,
İddiaları yanlıştır, sözü yalan;
Ahalinin hastalığına derman eyleyen
Ecel gelse, dermanını bilmez imiş.

Kul nice yaş yaşasa, ölmesi var;
Görür göze bir gün toprak dolması var;
Bu dünyada sefer kılanın gelmesi var;
Ahirete sefer kılan gelmez imiş.

Dirilikte din nevbetini iyi vur
Ahiretin gereğini burada hazırla
Kul Hoca Ahmed iman üzere tayib ol
İman ile varan kullar ölmez imiş.

Paylaş:

Yasal Uyarı:

© Tüm hakları saklıdır. Hoca Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet eserini günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Dr. Hayati Bice'nin izni ile yayınlanmıştır. Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin yazılı izin istemeleri rica olunur. İçerik ile ilgili konularda hayatibice@hotmail.com adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.